Позив за закључење уговора о закупу места на зеленој пијаци у Великом Градишту

Позивамо заинтересована лица да приступе у просторије ЈКП “Дунав Велико Градиште“ почев од 15. 12. 2022. године, након 10 часова – ради закључивања уговора за закуп тезга/места за витрину за 2023. годину на градској Зеленој пијаци у Великом Градишту.

УСЛОВ ЗА ОБНАВЉАЊЕ / ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА ЈЕ ДА ЛИЦЕ ИЗМИРИ ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЈКП“ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ НА ИМЕ ЗАКУПА МЕСТА ИЗ ПРЕТХОДНИХ  ГОДИНА НАЈКАСНИЈЕ ДО МОМЕНТА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА (како би корисник задржао право приоритета закључења уговора за тезгу/место за витрину коју је користио претходне године,односно за закључење уговора уопште) – није могуће закључити уговор са лицем које има дуговање из претходних година све до момента измирења дуга.

Уколико за предметну тезгу дуговања корисника не буду измирена у целости до 31. 12. 2022. године, та тезга/место за витрину биће у слободној продаји почев од 01. 01. 2023. године, првом лицу које се јави по редоследу јављања.

Плаћање за закупљену тезгу вршиће се до 20-ог текућег месеца за наредни месец.

Прву рату за јануар и фебруар месец корисници дужни су да уплате у периоду од 01. 01. 2023. – 10. 01. 2023. године.

Уколико лице закључи уговор а не уплати закуп на време (до 20-ог у месецу за наредни месец) дневна пијачна такса ће му се обрачунати у износу од 300,00 динара почев од 01. у наредном месецу).
УКОЛИКО НЕ ЗАКЉУЧИТЕ УГОВОР ЗА ТЕЗГУ КОЈУ СТЕ КОРИСТИЛИ ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ ИЛИ НЕ УПЛАТИТЕ ПРВУ РАТУ ЗАКУПНИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ до 10. 01. 2023. године, ВАША ТЕЗГА ЋЕ БИТИ У СЛОБОДНОЈ ПРОДАЈИ ОСТАЛИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА, А ВАМА ЋЕ СЕ ДНЕВНА ПИЈАЧНА ТАКСА НАПЛАЋИВАТИ У ИЗНОСУ ОД 300,00 ДИНАРА.

  • Прва зона – 36.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом, месечна рата 3.000,00 динара месечно
  • Друга зона – 30.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом, месечна рата 2.500,00 динара месечно
  • Место у локалу за постављање витрине – 78.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом ( са укљученом дневном пијачнином за целу годину) – 6.500,00 динара месечно.

Место у локалу за постављање додатних расхладних уређаја (замрзивач, фрижидер и друго) по расхладном уређају – 1.500,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом месечно.

Потребно је доставити копију личне карте, копију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2022. годину, односно Решење из АПР-а за правна лица и потврду о измиреним обавезама закупнине према ЈКП-у из претходног периода.