Позив корисницима гробних места

На основу члана 30. Одлуке о сахрањивању и гробљима бр.1721/2021 од 23.08.2021. године, ЈКП “Дунав Велико Градиште“ упућује следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈКП “Дунав Велико Градиште“ позива све кориснике гробних места на обавезу плаћања годишњих такси на име закупа и одржавања и увођења у регистар свих нерегистрованих корисника гробних места, као и да пријаве нерегистроване гробове и спорне случајеве у што краћем року.
У супротном ЈКП “Дунав Велико Градиште“, према свима који не изврше наведену обавезу примениће се одредбе Закона о сахрањивању и гробљима и Одлука о сахрањивању и гробљима бр.1721/2021 од 23.08.2021. година.

Све информације у вези с овим могу се добити сваког радног дана у просторијама ЈКП“Дунав Велико Градиште“у улици Сремској број 1 или на телефон 012/662-722 или бесплатан број 0800-390-009 или е-маил: grobljeipijaca.jkpdunav@gmail.com