Почетак пробног рада водоизворишта Острово

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОЧЕТКУ ПРОБНОГ РАДА ВОДОИЗВОРИШТА ОСТРОВО

И  НАЧИНУ УПОТРЕБЕ ВОДЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ  ПОТРОШАЧЕ   

Обавештавамо кориснике система јавног водоснабдевања у насељима Бели Багрем, Кумане и Тополовник, да ће почев од понедељка 19. 7. 2021. године почети са пробним радом систем јавног водоснабдевања ових насеља са водоизворишта Острово.

Пробни рад система вршиће се у периоду од 19. 7. 2021. па до 1. 9. 2021. године, у оквиру којег ће се  изводити неопходни радови на дезинфекцији  и испирању цевовода.

 У време пробног рада не препоручује се коришћење воде из овог система водоснабдевања за пиће, пре свега због повећане количине хлора  којом се врши дезинфекција мреже.

По завршетку планираних радова и добијања позитивних лабораторијских налаза ЗЗJЗ Пожаревац да су сви саставни делови система дезинфиковани и здравствено исправни,  обавестићемо кориснике да је дистрибуирана вода исправна за редовну употребу.

ЈКП „Дунав Велико Градиште и Општинска управа Велико Градиште ће настојати да предвиђене неопходне радње изведе у што краћем могућем року.