Parking servis – obaveštenje

objavljeno u: Aktuelnosti, Vesti, Obaveštenja
OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORIUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA PARKINGSERVISA, PRI ČEMU OPERATORI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – TELEKOM SRBIJA, TELENOR I VIP, ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATE CENE PARKING KARTE, TE DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNO SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKTNO PARKING SERVISU. TAKOĐE, OBAVEZE KORISNIKA PREMA PARKING SERVISU SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATORU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARATA.