Обавештење за корисникe комуналних услуга

Поштовани,

Позивамо Вас да нам до краја месеца маја 2022. године доставите Вашу електронску (e-mail) адресу на коју ћемо Вам слати рачуне за комуналне услуге. Молимо Вас да попуните образац на нашем сајту или да у форми e-mailа на адресу jkpdvg2@gmail.com доставите потребно обавештење о Вашој адреси, које треба да садржи следеће податке: (Шифра корисника, Име и презиме корисника, ЈМБГ, Адреса у општини Велико Градиште, Електронска адреса за доставу рачуна, Адреса корисника на коју корисник евентуално жели да му се достави рачун).

ЈКП Дунав Велико Градиште ће рачун корисника првенствено ради брзине и економичности достављати на електронску адресу назначену у обавештењу корисника.

С поштовањем,

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
директор
Љубица Митић, дипл. правник

Обавештење грађанима

Обавештење корисника о електронској адреси