Обавештење за кориснике чесме у центру села Царевац

ОБАВЕШТЕЊЕ
за кориснике чесме у центру села Царевца
која није повезана на сеоски водовод

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде са сеоске чесме у центру села (изворска вода) у насељу Царевац за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 1892 од 05.04.2021. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет 30.03.2021. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).