Обавештење за кориснике чесме код цркве у Царевцу

ОБАВЕШТЕЊЕ
за кориснике чесме код цркве у Царевцу
која није повезана на сеоски водовод

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде са сеоске чесме код цркве (изворска вода) у насељу Царевац за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 1893 од 05.04.2021. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет 30.03.2021. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).