Obaveštenje za građanstvo

objavljeno u: Aktuelnosti, Vesti, Obaveštenja

OBAVEŠTENJE

Poštovani sugrađani Velikog Gradišta,

Pozivamo Vas da pristupite u kancelariju JKP „Dunav Veliko Gradište“ na gradskom groblju svakog radnog dana od 08 do 14 časova radi sačinjavanja/obnavljanja Ugovora o naknadi za korišćenje grobnih mesta na gradskom groblju u Velikom Gradištu za naredni petogodišnji period, kao i naknade za uređenje i održavanje groblja, u skladu sa Odlukom o sahranjivanju i grobljima Opštine Veliko Gradište br. 352-73/2017-01-1.