Obaveštenje – održavanje groblja u Velikom Gradištu

objavljeno u: Aktuelnosti, Obaveštenja

OBAVEŠTENJE

ODRŽAVANJE GROBLJA U VELIKOM GRADIŠTU 

Poštovani sugrađani i obveznici plaćanja naknade za održavanje groblja u Velikom Gradištu,
zbog velikog broja pitanja od strane korisnika komunalne usluge „održavanje groblja“ koristimo priliku da vam preciznije pojasnimo na koje radove se odnosi ova naknada i ko je obveznik plaćanja iste.

 

Održavanje groblja sastoji se u:

  1. svakodnevnom čišćenju i odnošenju otpadaka kao što su: papir, stari venci, uvelo lišće, pokošena trava, razna ambalaža, otpaci građevinskog materijala, suvišna zemlja i drugi otpadni materijal.
  2. redovnom košenju trave na slobodnim površinama groblja, prilaznim stazama oko grobnih mesta.
  3. redovnom okopavanju i rezanju ukrasnog drveća i šiblja, kao i održavanju cvetnih rondela iznad grobnih mesta,
  4. ograđivanju groblja odgovarajućom vrstom ograde i održavanju ograde
  5. održavanju u čistom i ispravnom stanju svih objekata na groblju
  6. održavanju u ispravnom stanju svih instalacija na groblju.”

 

Pored navedenih obaveza iz odluke JKP radi na izgradnji novih pristupnih staza na groblju, a takođe će nastaviti i radove na ozelenjavanju groblja i uređenju groblja kao i pokrivanju video nadzorom novog dela groblja. Naknada za održavanje grobnih mesta se do 30.09.2021. godine plaćala u mesečnom iznosu od 100,00 RSD (sa uračunatim PDV-om) po svakom domaćinstvu koje ima vodomer a locirano je na teritoriji naselja Veliko Gradište.

Novom Odlukom o sahranjivanju i grobljima br. 352-44/2021-01-1 donetom dana 19.08.2021. godine od strane Skupštine opštine Veliko Gradište ovom naknadom za održavanje groblja se obavezuju samo korisnici grobnih mesta (ljudi koji su zakupili grobna mesta i plaćaju zakup i održavanje za to grobno mesto) i to počev od 01.10.2021. godine. Ova kategorija naknade je drugačija od plaćanja zakupa (kod zakupa se plaća naknada za korišćenje grobnog mesta) koji se plaća unapred ili u godišnjim ratama.

Ovim putem apelujemo na naše sugrađane da se jave radi zaključenja ugovora o zakupu grobnih mesta na Starom groblju, obzirom da će protekom godina usled nebrige o pokojnicima na Starom groblju i nepostojanja ugovora o zakupu, kao i nedostaka mesta na groblju za buduće sahrane, verovatno nastati potreba za ekshumiranjem  pokojnika o kojima se niko ne stara duži niz godina, pa i decenija.

ZAHVALJUJEMO VAM SE NA KORIŠĆENJU NAŠIH USLUGA I ŽELIMO SREĆNE PRAZNIKE