Обавештење – одржавање гробља у Великом Градишту

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

Поштовани суграђани и обвезници плаћања накнаде за одржавање гробља у Великом Градишту,
због великог броја питања од стране корисника комуналне услуге „одржавање гробља“ користимо прилику да вам прецизније појаснимо на које радове се односи ова накнада и ко је обвезник плаћања исте.

 

Одржавање гробља састоји се у:

  1. свакодневном чишћењу и одношењу отпадака као што су: папир, стари венци, увело лишће, покошена трава, разна амбалажа, отпаци грађевинског материјала, сувишна земља и други отпадни материјал.
  2. редовном кошењу траве на слободним површинама гробља, прилазним стазама око гробних места.
  3. редовном окопавању и резању украсног дрвећа и шибља, као и одржавању цветних рондела изнад гробних места,
  4. ограђивању гробља одговарајућом врстом ограде и одржавању ограде
  5. одржавању у чистом и исправном стању свих објеката на гробљу
  6. одржавању у исправном стању свих инсталација на гробљу.”

 

Поред наведених обавеза из одлуке ЈКП ради на изградњи нових приступних стаза на гробљу, а такође ће наставити и радове на озелењавању гробља и уређењу гробља као и покривању видео надзором новог дела гробља. Накнада за одржавање гробних места се до 30.09.2021. године плаћала у месечном износу од 100,00 РСД (са урачунатим ПДВ-ом) по сваком домаћинству које има водомер а лоцирано је на територији насеља Велико Градиште.

Новом Одлуком о сахрањивању и гробљима бр. 352-44/2021-01-1 донетом дана 19.08.2021. године од стране Скупштине општине Велико Градиште овом накнадом за одржавање гробља се обавезују само корисници гробних места (људи који су закупили гробна места и плаћају закуп и одржавање за то гробно место) и то почев од 01.10.2021. године. Ова категорија накнаде је другачија од плаћања закупа (код закупа се плаћа накнада за коришћење гробног места) који се плаћа унапред или у годишњим ратама.

Овим путем апелујемо на наше суграђане да се јаве ради закључења уговора о закупу гробних места на Старом гробљу, обзиром да ће протеком година услед небриге о покојницима на Старом гробљу и непостојања уговора о закупу, као и недостака места на гробљу за будуће сахране, вероватно настати потреба за ексхумирањем  покојника о којима се нико не стара дужи низ година, па и деценија.

ЗАХВАЉУЈЕМО ВАМ СЕ НА КОРИШЋЕЊУ НАШИХ УСЛУГА И ЖЕЛИМО СРЕЋНЕ ПРАЗНИКЕ