Обавештење о снабдевању водом насеља Бели багрем, Кумане и Тополовник

Обавештавамо кориснике система јавног водоснабдевања у насељу Бели Багрем, да је од понедељка 26. 7. 2021. године поново успостављено водоснабдевање са водоизворишта “Јелак – Смонице“  и да је вода у овом насељу исправна за пиће и употребу.

Водоснабдевање насеља Бели Багрем са водоизворишта Острово наставиће се након успостављања адекватног техничког решења за усклађивање притиска у систему а што се уочило за време пробног рада.

Насеља Кумане и Тополовник и даље остају на систему водоснабдевања са водоизворишта Острово, с тим што ће ЈКП обавестити кориснике овихнасеља када вода буде исправна за пиће.