Обавештење о непланираном искључењу воде услед хаварије на водоводу у насељу Бели Багрем

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Велико Градиште, насеље Бели Багрем, који се снабдевају водом са јавног водовода да је због хаварије у току превезивања на градски водовод објеката у насељу Бели Багрем прекинуто снабдевање водом у овом насељу и да ће прекид трајати неколик часова у току дана 15.05.2023. године (оквирно од 11 до 16 часова)

Алтернативно водоснабдевање пијаћом водом за кориснике биће обезбеђено на градским чесмама у Великом Градишту.

ЈКП Дунав ће настојати прекид траје што краће и одмах по санацији квара наставиће се водоснабдевање.