Обавештење о исправности воде на јавној чесми у Тополовнику

ОБАВЕШТЕЊЕ
за кориснике чесме – извора поред пута у Тополовнику
која није повезана на сеоски водовод

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде са чесме – извора поред пута на крају Тополовника за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 1894 од 05.04.2021. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет 30.03.2021. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).