JKP “DUNAV VELIKO GRADIŠTE“ JE JAVNO PREDUZEĆE OSNOVANO 2011. GODINE.

DELATNOSTI POVERENE JKP “DUNAV VELIKO GRADIŠTE“ OD STRANE OSNIVAČA SKUPŠTINE OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE SU:

GAZDOVANJE VODOIZVORIŠTEM, VODOVODNOM I KANALIZACIONOM MREŽOM
ODRŽAVANJE CRPNIH I FEKALNIH STANICA I POSTROJENJA
ODRŽAVANJE DEPONIJE – ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA u koordinaciji sa Opštinskom upravom
UPRAVLJANJE PIJACAMA
UPRAVLJANJE GRADSKIM GROBLJEM
GAZDOVANJE POVERENIM OPŠTINSKIM ŠUMAMA
USLUGE PARKING SERVISA
SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE U NASELJIMA TRIBRODE, KUMANE, TOPOLOVNIK, CAREVAC, SREDNJEVO, PEČANICA, KAMIJEVO

 

TRENUTNO JKP ”DUNAV VELIKO GRADIŠTE” IMA 6 SEKTORA I TO:

SEKTOR PIJACE I INKASANTSKA SLUŽBA
SEKTOR GROBLJE
SEKTOR ŠUME I DEPONIJA
SEKTOR PARKING SERVIS
SEKTOR KOMERCIJALA, KNJIGOVODSTVO I OPŠTI POSLOVI
SEKTOR VODOVOD I KANALIZACIJE, PUMPE I CRPNE STANICE I POSTROJENJA.

ZAKONSKI OKVIRI ZA POSLOVANJE JKP “DUNAV VELIKO GRADIŠTE” SU DEFINISANI ODLUKOM O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE I ZAKONSKOM REGULATIVOM KOJA SE ODNOSI NA JAVNA PREDUZEĆA.

1. ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA
2. ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
3. STATUT JKP
4. ODLUKOM O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE

Program poslovanja
JKP DUNAV za 2021.

Pravilnik o radu
JKP DUNAV Veliko Gradište

Pravilnik o organizaciji
i sistematizaciji

Statut JKP DUNAV

Direktor JKP DUNAV Veliko Gradište

Biografija

Ime i prezime: Ljubica Mitić
Datum rođenja: 1979.
Adresa:
Mesto boravka: selo Požeženo, 12220 Veliko Gradište
Broj telefona: 012/662-722
E-mail:

Formalno obrazovanje:
• Osnovna škola u Velikom Gradištu
• Srednja škola „Gimnazija“ u Velikom Gradištu
• Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:
• 2005. Sekretar OŠ „Vuk Karadžić“ u Majilovcu, opština Veliko Gradište
• 2006. radnik Opštinske uprave opštine Veliko Gradište – Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne i stambeno – komunalne poslove
• 2006. – 2008. i 2013.-2016. Rukovodilac pravne službe u JP Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište
• 2008. – Zamenik direktora u JP Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište
• 2009. Pomoćnik Predsednika opštine Veliko Gradište
• 2010. Sekretar Skupštine opštine Veliko Gradište
• 2010. – 2013. i 2016. direktor JP Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište
• 2016. – 2017. dipl. pravnik u JKP Dunav Veliko Gradište
• 2017. Direktor JKP Dunav Veliko Gradište

Nadzorni odbor JKP DUNAV Veliko Gadište

Nenad Stojadinović – predsednik
Aleksandar Stanojević – član
Gordana Jecić – član iz reda zaposlenih

 

Nenad Stojadinović – predsednik

Završio Poljoprivredni fakultet Zemun – odsek Agroekonomski i stekao zvanje
Diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku

Radna biografija

1992 – 2003 “RAMSKI RIT“ AD Vel. Gradište – komercijalista
2003 – 2013 PB “AGROBANKA“ AD Beograd
2003 – 2005 – Kreditni referent
2005 – 2019 – Rukovodilac ekspoziture
2009 – 2013 – Rukovodilac filijale
2013 – 2014 – Nova Agrobanka AD u stečaju – Rukovodilac filijale

Od 18. 10. 2015. HRASTOVAČA DOO Požarevac
– Koordinator poslova farmi junadi
– Inženjer na ratarstvu

Od 1. 9. 2016. Direktor

Aleksandar Stanojević – član

Diplomirao 1970. godine  na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Prvo rano mesto VD direktora jedinice za gazdovanje stambenim i posolovnim zgradama pri JKP Standard Vel. Gradište. Posle godinu dana, prelazi u Aranđelovac gde godinu i po dana radi kao profesor u Srednjoj Ekonomskoj školi, na grupi ekonomskih predmeta. Krajem 1973. prelazi, u  DP MODA,  preduzeće za  proizvodnju kožne konfekceje na mesto komercijalnog direktora. Sredinom 1977. u Vel. Gradištu otvara se ekspozitura JUBANKE AD Beograd, gde radi na mestu šefa ekspoziture sve do 10. avgusta 2002. kada prelazi u Komercijalnu banku sve do 11. aprila 2011. na mestu koordinatora 7 ekspozitura. 11 aprila 2011. S tog mesta odlazi u penziju. Sadašnji status – penzioner.

Gordana Jecić – član iz reda zaposlenih

Rođena 1969. godine
Mesto boravka: Veliko Gradište, 12220
Broj telefona: 012/662-722
E-mail:
Formalno obrazovanje:
O.Š. „Branko Radičević“ Golubac
Srednja škola: Medicinska škola „Vojislav dr. Dulić“ u Požarevcu
Fakultet Veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu na odseku Higijena namirnica animalnog porekla
– položen stručni ispit
– poseduje Licencu za obavljanje delatnosti iz oblasti svoje stručne spreme
Radno iskustvo:
2003. godine: „Ramski Rit“ AD Veliko Gradište, na poslovima proizvodni tehnolog
2005. godine: „Kosmoprodukt“ DOO Veliko Gradište, na poslovima proizvodni tehnolog
2008. godine: „Vetlek Plus“ doo. Požarevac, rj. u Golubcu, na poslovima dipl. vet. tehnolog
2012. godine: JKP „Dunav Veliko Gradište“, na poslovima proizvodni tehnolog na vodoizvorištu Jelak –Smonice
2013. godine: Regionalni UNECO Podunavlje, na poslovima kordinator
2015. godine: Pomoćnik Predsednika opštine Veliko Gradište,zadužena za mesne zajednice i selo u opštini
2019. godine: JKP „Dunav Veliko Gradište“ iz Velikog Gradišta na poslovima rukovodilac Sektora pijace i groblje