Несиправна вода Камијево – јануар 2021

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 94 од 08.01.2021. године Завода за јавно здравље Пожаревац (примљено Мишљење дана 13.01.2021.)  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска за параметре Нитрати, укупне колиформне бактерије, колиформне бактерије фекалног порекла.