Неисправна вода у Средњеву – 1. 4. 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Средњево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Средњево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 2204 од 11. 04. 2023. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 05. 04. 2023.) ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробилошка за параметар „Укупне аеробне мезофилне бактерије и укупне колиформне бактерије“.