Неисправна вода у Камијеву – 11. 4. 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 2205 од 11.04.2023. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 05.04.2023.) ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска за параметар „Нитрати“ и микорбиолошка за параметре „укупан број аеробних мезофилних бактерија, укупне колиформне бактерије и колиформне бактерије фекалног порекла“ .