Неисправна вода Тополовник – август 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Тополовник

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Тополовник за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 4808 од 09.08.2021. године Завода за јавно здравље Пожаревац (уорак узет дана 04.08.2021. године), ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробиoлошка (укупне колиформне бактерије и колиформне бактерије фекалног порекла).