Неисправна вода Средњево – новембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Средњево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Средњево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 6788 од 02.11.2020. године Завода за јавно здравље Пожаревац (примљено Мишљење дана 10.11.2020.)  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробилошка (укупне колиформне бактерије фекалног порекла у 100ml воде – (16), колиформне бактерије (16).