Неисправна вода Кумане – април 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Кумане

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Кумане за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 1901 од 07.04.2021. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 02.04.2021.)  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробилолошка за параметре колиформне бактерије и колиформне бактерије фекалног порекла.