Неисправна вода Камијево – Октобар 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 6765 од 09.10.2023. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 04.10.2023.) ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска за параметар pH вредност, „Нитрати“ и микорбиолошка за параметре „укупне колиформне бактерије“, „колиформне бактерије фекалног порекла“ и „Pseudomonas aeruginosa“.