Неисправна вода Камијево – новембар 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ
за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 7710 од 07.11.2022. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 02.11.2022.) ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска за параметар Мутноћа и микробиолошка за параметре укупне колиформне бактерије.