Neispravna voda Kamijevo mart 2021.

objavljeno u: Aktuelnosti

OBAVEŠTENJE

za korisnike vodovodne mreže u naselju Kamijevo

ZABRANJUJE SE upotreba vode iz seoskog vodovoda naselja Kamijevo za piće i pripremu hrane, shodno Mišljenju  o zdravstvenoj bezbednosti br.  V 1235 od 08.03.2021. godine Zavoda za javno zdravlje Požarevac (primljeno Mišljenje dana 09.03.2021.)  ZBOG TOGA ŠTO NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDNA. Zabrana će trajati dok se odgovarajućim rezultatima analiza uzoraka vode za piće ne dokaže zdravstvena bezbednost iste i obezbedi stručno mišljenje ovlašćene ustanove da se voda može koristiti za piće.

Neispravnost je fizičko – hemijska za parametre Nitrati i mikrobiloška za parametre ukupne koliformne bakterije i koliformne bakterije fekalnog porekla.