Неисправна вода Камијево – јун 2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ
за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 3698 од 10.06.2024. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 04.06.2024.) ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко хемијска за параметар „Нитрати“. и микробиолошка за параметар „колиформне бактерије фекалног порекла и укупне колиформне бактерије“.