Неисправна вода – јавна чесма млин Тополовник

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике јавне чесме иза млина у насељу Тополовник

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из јавне чесме иза млина насеља Тополовник за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 2123 од 09.04.2022. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорковање извршено дана 04.04.2022.) ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска за параметар Амонијак.