Неисправна вода – Царевац – јул 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Царевац

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Царевац за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 4427 од 15.07.2019. године Завода за јавно здравље Пожаревац (које смо резултате добили 24.07.2019. године),ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко хемијска (повишене вредности нитрита 0,066) и микробилошка (аеробне мезофилне бактерије у 1мл воде (85).