Извештај о степену ускљађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП “ДУНАВ“ за период 1. 1. 2022. – 31. 12. 2022. – 4. квартал

Извештај о степену ускљађености планираних и реализованих активности из програма пословања