Исправна вода за пиће у Пожежену – јун 2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ
за кориснике водоводне мреже у насељу Пожежено

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Пожежено за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 3572 од 03.06.2024. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 29.05.2024. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).