Исправна вода за Курјаче – јануар 2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ за кориснике водоводне мреже у насељу Курјаче

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Курјаче за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 67 од 10. 01. 2024. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 04. 01. 2024. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА> (физичко – хемијски и микробилошки исправна)