Исправна вода Триброде – новембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 6791 од 02.11.2020. године Завода за јавно здравље Пожаревац (које смо добили 10.11.2020. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).