Исправна вода Триброде – март 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 1333 од 08.03.2023. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 03.03.2023. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).