Исправна вода Тополовник – дец. 2020.

објављено у: Актуелности, Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Тополовник

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Тополовник за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 7542 од 09.12.2020. године Завода за јавно здравље Пожаревац (које смо добили 10.12.2020. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).