Исправна вода Средњево – нов. 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
за кориснике водоводне мреже у насељу Средњево

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Средњево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 8156 од 22. 11. 2023. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 17. 11. 2023. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).