Исправна вода – Средњево – август 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Средњево

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Средњево за пиће и припрему хране, сходноМишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5239 од 19.08.2019. године Завода за јавно здравље Пожаревац (које смо примили 28.08.2019. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Основна школа – Средњево.