Исправна вода Кусиће – април 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Кусиће

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из  водовода насеља Кусиће за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 1097/1 од 19.04.2021. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 13.04.2021. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).