Ispravna voda – Kamijevo – mart 2020.

objavljeno u: Aktuelnosti, Vesti, Obaveštenja

OBAVEŠTENJE

za korisnike vodovodne mreže u naselju Kamijevo

DOZVOLJENA JE upotreba vode iz seoskog vodovoda naselja Kamijevo za piće i pripremu hrane, shodno Mišljenju  o zdravstvenoj bezbednosti br.  V 1587 od 16.03.2020. godine Zavoda za javno zdravlje Požarevac  (primljeno Mišljenje dana 17.01.2020.) OBZIROM DA JE ZDRAVSTVENO BEZBEDNA (fizičko – hemijski i mikrobiloški ispravna) u skladu sa graničnim vrednostima propisanim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. List SRJ“ br. 42/98 i 44/99). Uzorak je uzet na mestu Javna česma – Kamijevo.