Иправна вода Курјаче – јануар 2021

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Курјаче

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Курјаче за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 99 од 08.01.2021. године Завода за јавно здравље Пожаревац (које смо добили 13.01.2021. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).