Дозвољена употреба воде у насељу Кумане

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Кумане

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Кумане за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 2494 од 27.04.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99)

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“