Позив за подношење понуда – ЈН бр. 10/2018 – Услуге радова одржавања депоније

објављено у: Јавне набавке

Позив за подношење понуда – Услуге радова одржавања депоније Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измењена конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавни позив за јавно надметање

објављено у: Јавне набавке

Предмет јавног надметања је продаја дозначене непосечене дрвне масе на пању у делу КП.БР. 3353, К.О. Печаница и у делу КП.БР. 3352 К.О. Печаница дрвних сортимената у шуми „на пању“

1 2 3 4 5 6
Ћирилица Latinica